Startside

Et nyt udløb i Nibe Bredning

 

Blæsten og strømmen i fjorden har gjort, at åens udløb er rykket længere ud i fjorden og er blevet til et lille delta. Heldigvis ser det ikke ud til, at havørrederne har problemer med at finde op i åen.

(Foto taget 20.08.2016)

Nyt tag på 1953-hytten

 

Ralf Jensen og et lille hold hjælpere har sørget for, at sidste etape af renoveringen af 1953-hytten er afsluttet. Nu er der lagt et flot, nyt tag på, så hytten kan holde i mange år endnu.

 

Arbejdsdagen ved Pandum den 4. juni afslørede, at spangen over den brede grøft nedstrøms Kalstrup var i ualmindelig ringe stand. Takket være Ole Vittrups indsats er den nu udskiftet med en ny.

 

Vi mangler fortsat at få den bortdrevne spang yderst ved fjorden helt på plads. Det sker, når vi får hjælp af en traktor. Indtil da må du gå uden om den afsnørede åslynge.

 

 

Grødeskæring, buskrydning og vandstand

Aalborg Kommune foretager sæsonens tredie grødeskæring i uge 38 (opstrøms Nibevej og uge 39 (nedstrøms Nibevej).

Vores egen buskrydning er afsluttet. Der er ryddet ekstra ud til brinken fra Binderup Mølle og ned til 1953-hytten.

Vandstanden i nedre del af Binderup Å måles automatisk, og du kan se målingerne her

 

 

Vandløbsrestaurering ved Kalstrup og Byrsted

Rebild Kommune har sendt et forslag til etablering af tre små vådområder i høring. Det er Naturstyrelsen Himmerland, der har udarbejdet forslagene og udfører arbejdet. I selve Binderup Å genskabes nogle slyngninger nedstrøms Kalstrup, og desuden genslynges to fine, små bække opstrøms Kalstrup.

Se forslaget her

Genskabelse af Hjeds Sø og restaurering af øvre del af Binderup Å

Naturstyrelsen Himmerland har nu fremlagt VVM-redegørelsen, der beskriver konsekvenserne af at genskabe den udtørrede Hjeds Sø. Ifølge forslaget skal Binderup Å løbe igennem søen, men styrelsen vil samtidig restaurere åen nedstrøms søen. Ifølge styrelsen vil det sikre, at vandkvaliteten i åen ikke forringes.

Læs mere om projektet og se oversigtskort.

Regler for fiskeri

Reglerne for fiskeri på LBAa's vand er uændrede. Ormefiskeri er ikke tilladt før den 1. maj. Alle bækørreder skal genudsættes for at hjælpe bestanden op. Desuden er der sat en kvote på to havørreder pr. dag. Alle fangede fisk over mindstemålet samt havørreder under mindstemålet skal indberettes. Se reglerne her.

 

 

Idéoplæg til nyt vandløb uden om Binderup Mølle

Aalborg Kommune har udsendt idéoplæg til en nedlæggelse af opstemningen ved Binderup Mølle. Et nyt vandløb skal gå øst om dambruget. Kommunen er også i gang med undersøgelser ved Klæstrup Mølles opstemning og ved Gelstrup dambrug.

Læs oplægget om Binderup Mølle.

Ikke flere udsætninger i Binderup Å

Det er foreløbig slut med udsætninger, efter at DTU Aqua præsenterede resultatet af bestandanalysen i 2012. Glædeligt, men dog med lidt malurt: bestanden af større bækørreder er gået tilbage.

Hent rapporten som pdf

Hent kortet, der hører til rapporten

Bent Wilken Rasmussen død

Vort mangeårige medlem, Bent Wilken Rasmussen, døde den 8. marts 2016, 66 år gammel. Bent var et skattet medlem og aktiv på flere fronter i foreningen. Blandt andet stod han for nogle år siden for at opdatere vores kort over fiskevandet til en moderne version. Æret være hans minde. 

Blog og Facebook

Du kan bidrage til LBAa's blog, hvis du er medlem og oprettet som bruger. Send en mail til uw@lbaa.dk og få et password, så du kan skrive indlæg og kommentarer. Husk blot, at du skal trykke på "Gem" nederst på bloggen, når du er færdig med skrive din kommentar, din fortælliing og lægge billede på.

Bloggen finder du på adressen http://binderup.lbaa.dk/#home eller ved at følge dette link

 

Binderup Å har sin egen gruppe på Facebook, som du kan følge. Gå til https://www.facebook.com/groups/binderupaa/

Medlemskab af foreningen

LBAa optager nye medlemmer igen pr. 1. marts 2017. Ansøgning om medlemskab kan sendes til kasserer Uffe Westerberg. Brug formularen her.

Copyright © All Rights Reserved