Startside

Nye slyngninger ved Kalstrup

 

Naturstyrelsen har genslynget 200 meter af Binderup Å, som nu er blevet til 400 meter fint ørredvand. To små bække opstrøms Kalstrup er også blevet genslynget og har fået udlagt grus i 20 gydebanker.

Vandkvaliteten på strækningen er fin, og det samme må fiskebestanden være, for det første, der mødte fotografen på stedet, var en isfugl. Den holdt udkig fra en gammel hyld på åbredden.

Se hele projektet her

Torsdag den 18. maj kl. 19-21 er der naturtur til projektet. Naturstyrelsens Kjeld Lundager og LBAa's Uffe Westerberg guider på turen. Start ved pumpehuset i Byrsted, Abildgaardsvej 61.

Forårets aktivitetsdage

 

Lørdag den 29. april kl. 13-16.

Rundvisning ved Binderup Å. Mødested er Pandum Bro. Desuden skal vi til Sandagergaard og Binderupgaard. Altså altsammen opstrøms Nibevej. Husk at tage eftermiddagskaffe med.

 

Lørdag den 13. maj kl. 10-13

Rundvisning ved Sønderup Å. Mødested ved P-pladsen ved det gamle dambrug. En lodsejer, som har strækningen neden for os, har lovet at vise os, hvor bæverne bor. Ole Lundis, nyt medlem og forfatter til en ny bog om Sønderup Å, har desuden lovet at guide. Husk at tage frokost og kaffe med.​

 

Lørdag den 27. maj kl. 10 - 14

Arbejdsdag og rundvisning på det gamle Ørreden-vand. Mødested ved hytten. Frokost og kolde drikke på foreningens regning.

"Sportsfiskerliv" var titlen på de erindringer, LBAa's tidligere formand Ove Nielsen arbejdede på inden sin død i 2014. Erindringerne er nu udgivet som en flot bog med mange billeder og masser af fortællinger om et langt liv med fiskestangen.

Du kan læse et lille uddrag fra bogen her

Og du kan læse mere om bogen og om, hvor den kan købes her

LBAa-medlemmer kan også købe bogen direkte hos kasserer Uffe Westerberg, som har redigeret bogen.

Se Orla Bertrams anmeldelse af bogen her

Nyt tag på 1953-hytten

 

Ralf Jensen og et lille hold hjælpere har sørget for, at sidste etape af renoveringen af 1953-hytten er afsluttet. Nu er der lagt et flot, nyt tag på, så hytten kan holde i mange år endnu.

 

Vi mangler fortsat at få den bortdrevne spang yderst ved fjorden helt på plads. Det sker, når vi får hjælp af en traktor. Indtil da må du gå uden om den afsnørede åslynge.

 

 

Regler for fiskeri

Reglerne for fiskeri på LBAa's vand er uændrede. Ormefiskeri er ikke tilladt før den 1. maj. Alle bækørreder skal genudsættes for at hjælpe bestanden op. Desuden er der sat en kvote på to havørreder pr. dag. Alle fangede fisk over mindstemålet samt havørreder under mindstemålet skal indberettes. Se reglerne her.

Genskabelse af Hjeds Sø og restaurering af øvre del af Binderup Å

Naturstyrelsen Himmerland har nu fremlagt VVM-redegørelsen, der beskriver konsekvenserne af at genskabe den udtørrede Hjeds Sø. Ifølge forslaget skal Binderup Å løbe igennem søen, men styrelsen vil samtidig restaurere åen nedstrøms søen. Ifølge styrelsen vil det sikre, at vandkvaliteten i åen ikke forringes.

Læs mere om projektet og se oversigtskort.

Grødeskæring, buskrydning og vandstand

 

Vandstanden i nedre del af Binderup Å måles automatisk, og du kan se målingerne her

 

 

Idéoplæg til nyt vandløb uden om Binderup Mølle

Aalborg Kommune har udsendt idéoplæg til en nedlæggelse af opstemningen ved Binderup Mølle. Et nyt vandløb skal gå øst om dambruget. Kommunen er også i gang med undersøgelser ved Klæstrup Mølles opstemning og ved Gelstrup dambrug.

Læs oplægget om Binderup Mølle.

Ikke flere udsætninger i Binderup Å

Det er foreløbig slut med udsætninger, efter at DTU Aqua præsenterede resultatet af bestandanalysen i 2012. Glædeligt, men dog med lidt malurt: bestanden af større bækørreder er gået tilbage.

Hent rapporten som pdf

Hent kortet, der hører til rapporten

Blog og Facebook

Du kan bidrage til LBAa's blog, hvis du er medlem og oprettet som bruger. Send en mail til uw@lbaa.dk og få et password, så du kan skrive indlæg og kommentarer. Husk blot, at du skal trykke på "Gem" nederst på bloggen, når du er færdig med skrive din kommentar, din fortælliing og lægge billede på.

Bloggen finder du på adressen http://binderup.lbaa.dk/#home eller ved at følge dette link

Facebook

Binderup Å har sin egen gruppe på Facebook, som du kan følge. Gå til www.facebook.com/groups/binderupaa/

Medlemskab af foreningen

LBAa optager nye medlemmer igen pr. 1. marts 2017. Ansøgning om medlemskab kan sendes til kasserer Uffe Westerberg. Brug formularen her.

Copyright © All Rights Reserved