Startside

Generalforsamling 2020 aflyst/udskudt


Bestyrelsen besluttede at aflyse generalforsamlingen den 20. november 2020 på grund af Corona-pandemien og de restriktioner, der er indført. 

Hvis det er muligt, gennemføres generalforsamlingen i 2. kvartal af 2021.

Regler for fiskeri 2021

Generelt:
Alle bækørreder skal genudsættes for at hjælpe bestanden op.

Der er sat en kvote på to havørreder pr. dag.  Alle fangede fisk over mindstemålet samt havørreder under mindstemålet skal indberettes.

Se de detaljerede regler her.

Vandstand i Binderup Å


Vandstanden i nedre del af Binderup Å måles automatisk, og du kan se målingerne her

Målinger af iltindhold med mere i øvre del af Binderup Å kan du finde her

Mærkede bækørreder i Binderup Å

DTU-Aqua har i 2017, 2018, 2019 og 2020 elfisket og mærket ca. 300 bækørreder på strækningen mellem Pandum Bro og Klæstrup.

I oktober 2021 vender biologerne tilbage for at udføre kontrolfiskeri og foretage ny mærkning. Hensigten er at undersøge, hvor stor overlevelse de større standfisk har.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i denne lille rapport

Luftning af gydebanker ved Hyldal - ny bæk uden om Hyldal møllesø

Læs mere

Nyt grus til gydebanker i Kelbækken

Bækken er et fint gyde- og yngelvand, men de gydebanker, der blev lagt ud for nogle år siden, trængte til friske forsyninger af grus.

Se fotos fra projektet herSpangen ved Kelbækken er sat i stand

 

 

Vores yderste spang i Binderup Å, ved udløbet af Kelbækken, var efterhånden i miserabel stand. Nu er første etape af reparationen overstået. Der er kommet nye sider, nye trædeplanker og - siden billedet blev taget - også hønsenet på brædderne. Endnu mangler rækværk, men broen er stabil og sikker at benytte. 

Arbejdet udføres af Lars Georg Hansen, som også har taget både foto og fisk.

Omløbet ved Klæstrup taget i brug

 

 

Den næstsidste spærring ved Binderup Å er nu fortid, efter at Aaalborg Kommune i foråret 2020 etablerede et omøb ved Klæstrup Mølle. Udover fri passage for fisk og smådyr har projektet også givet nye gydebanker - både i omløbet og i vandløbet opstrøms - som i tilgift er sluppet af med den lange stuvezone. Nu er det blevet et fint, hurtigtstrømmende vandløb med langt bedre vilkår for ørreder og insekter.

Genskabelse af Hjeds Sø og restaurering af øvre del af Binderup Å

Naturstyrelsen Himmerland har nu fremlagt VVM-redegørelsen, der beskriver konsekvenserne af at genskabe den udtørrede Hjeds Sø. Ifølge forslaget skal Binderup Å løbe igennem søen, men styrelsen vil samtidig restaurere åen nedstrøms søen. Ifølge styrelsen vil det sikre, at vandkvaliteten i åen ikke forringes.

Læs mere om projektet og se oversigtskort.

Nye slyngninger ved Kalstrup

Naturstyrelsen har genslynget 200 meter af Binderup Å, som nu er blevet til 400 meter fint ørredvand. To små bække opstrøms Kalstrup er også blevet genslynget og har fået udlagt grus i 20 gydebanker.

Se hele projektet her

Idéoplæg til nyt vandløb uden om Binderup Mølle

Aalborg Kommune har udsendt idéoplæg til en nedlæggelse af opstemningen ved Binderup Mølle. Et nyt vandløb skal gå øst om dambruget. Opstemningen er den sidste, der mangler at blive fjernet, efter omløbet ved Klæstrup Mølle blev færdigt i 2020 og Gelstrup dambrug blev nedlagt i 2018.

Læs oplægget om Binderup Mølle.

Ikke flere udsætninger i Binderup Å

Det er foreløbig slut med udsætninger, efter at DTU Aqua præsenterede resultatet af bestandanalysen i 2012. Glædeligt, men dog med lidt malurt: bestanden af større bækørreder er gået tilbage.

Hent rapporten som pdf

Hent kortet, der hører til rapporten

Blog og Facebook

Du kan bidrage til LBAa's blog, hvis du er medlem og oprettet som bruger. Send en mail til uw@lbaa.dk og få et password, så du kan skrive indlæg og kommentarer. Husk blot, at du skal trykke på "Gem" nederst på bloggen, når du er færdig med skrive din kommentar, din fortælliing og lægge billede på.

Bloggen finder du på adressen http://binderup.lbaa.dk/#home eller ved at følge dette link

Facebook

Binderup Å har sin egen gruppe på Facebook, som du kan følge. Gå til www.facebook.com/groups/binderupaa/

Medlemskab af foreningen

LBAa optager nye medlemmer igen pr. 1. marts 2021. Ansøgning om medlemskab kan sendes til Uffe Westerberg. Brug formularen her.