Startside

Aktiviteter i 1. halvår 2023

  • Arbejdsdag og rundvisning ved Ørred-hytten lørdag den 3. juni kl. 9 -12.
  • Havørredpremiere ved Åkrog fredag den 30. juni kl. 17.

Regler for fiskeri 2023

Fredningstiden er fra 1. november til den den 1. marts.

I øvrigt:
Alle bækørreder skal genudsættes for at hjælpe bestanden op.

Der er sat en kvote på to havørreder pr. dag.  Alle fangede fisk over mindstemålet samt havørreder under mindstemålet skal indberettes.

Vi opfordrer til, at der anvendes enkeltkroge og cirkelkroge.

Se de detaljerede regler her.


Vandstand i Binderup Å


Vandstanden i nedre del af Binderup Å måles automatisk, og du kan se målingerne her

Målinger af iltindhold med mere i øvre del af Binderup Å kan du finde her

Ørredbestanden i Binderup Å undersøges i 2022


DTU-Aqua elektrofisker i uge 34 for at lave en ny plan for fiskepleje. Den seneste er fra 2012.

DTU-Aqua har i 2017, 2018, 2019 og 2020 elfisket og mærket ca. 300 bækørreder på strækningen mellem Pandum Bro og Klæstrup.

I oktober 2022 vender biologerne tilbage for at udføre kontrolfiskeri og foretage ny mærkning. Hensigten er at undersøge, hvor stor overlevelse de større standfisk har.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i denne lille rapport

Nyt grus til gydebanker i Kelbækken

Bækken er et fint gyde- og yngelvand, men de gydebanker, der blev lagt ud for nogle år siden, trængte til friske forsyninger af grus.

Se fotos fra projektet herArbejdsdag ved Ørredens hytte 2022

 

 

Lørdag den 11. juni havde vi den traditionelle arbejdsdag på det øverste stykke af foreningens vand i Binderup Å. Syv medlemmer havde en dejlig formiddag med at rydde, klippe, drikke kaffe, spise kage og besigtige fiskevand.

1953-hytten ombygget til overnatning

 

 

Vores yderste hytte ved Binderup Å, i daglig tale kaldet 1953-hytten, er bygget om til primitiv overnatning i en nat eller måske to. For medlemmer langvejs fra, eller hvis man bare vil prøve den specielle stemning, det giver at se sommersolen gå ned og igen stå op over Nibe Bredning.

Hytten har fire køjesenge, men ellers ingen bekvemmeligheder som vand eller WC. 

Arbejdet er udført af Lars Georg Hansen, Mads Rønnau og Kim Royberg. 

Genskabelse af Hjeds Sø og restaurering af øvre del af Binderup Å

Naturstyrelsen Himmerland har nu fremlagt VVM-redegørelsen, der beskriver konsekvenserne af at genskabe den udtørrede Hjeds Sø. Ifølge forslaget skal Binderup Å løbe igennem søen, men styrelsen vil samtidig restaurere åen nedstrøms søen. Ifølge styrelsen vil det sikre, at vandkvaliteten i åen ikke forringes.

Læs mere om projektet og se oversigtskort.

Nye slyngninger ved Kalstrup

Naturstyrelsen har genslynget 200 meter af Binderup Å, som nu er blevet til 400 meter fint ørredvand. To små bække opstrøms Kalstrup er også blevet genslynget og har fået udlagt grus i 20 gydebanker.

Se hele projektet her

Idéoplæg til nyt vandløb uden om Binderup Mølle

Aalborg Kommune har udsendt idéoplæg til en nedlæggelse af opstemningen ved Binderup Mølle. Et nyt vandløb skal gå øst om dambruget. Opstemningen er den sidste, der mangler at blive fjernet, efter omløbet ved Klæstrup Mølle blev færdigt i 2020 og Gelstrup dambrug blev nedlagt i 2018.

Læs oplægget om Binderup Mølle.

Ikke flere udsætninger i Binderup Å

Det er foreløbig slut med udsætninger, efter at DTU Aqua præsenterede resultatet af bestandanalysen i 2012. Glædeligt, men dog med lidt malurt: bestanden af større bækørreder er gået tilbage. DTU Aqua vender tilbage i august-september 2022 for at gennemføre en ny bestandsanalyse og udarbejde ny plan for fiskepleje.

Hent rapporten som pdf

Hent kortet, der hører til rapporten

Blog 

Du kan bidrage til LBAa's blog, hvis du er medlem og oprettet som bruger. Send en mail til uw@lbaa.dk og få et password, så du kan skrive indlæg og kommentarer. Husk blot, at du skal trykke på "Gem" nederst på bloggen, når du er færdig med skrive din kommentar, din fortælliing og lægge billede på.

Bloggen finder du på adressen http://binderup.lbaa.dk/#home eller ved at følge dette link

Facebook

Binderup Å har sin egen gruppe på Facebook, som du kan følge. Gå til www.facebook.com/groups/binderupaa/

Medlemskab af foreningen

LBAa optager nye medlemmer igen pr. 1. marts 2022. Ansøgning om medlemskab kan sendes til Uffe Westerberg. Brug formularen her.