Historisk

Hans Jørgen Jensen 1949-2017


Torsdag d. 31.08.2017 mistede vi et kært medlem af LBAa. Hans Jørgen Jensen døde efter flere måneders sygdom. Hans Jørgen blev medlem da han gik på efterløn, men nåede på kort tid at sætte et markant fodaftryk ved sin færden langs åens bredder.

Hans hjælpsomme og altid venlige væsen kunne man ikke undgå at bemærke. Når der skulles repareres et spang eller males en hytte kunne man altid regne med Hans Jørgen. Han fik hurtig opbygget et socialt netværk med andre, og det bragte dem på hyggeture til fremmede fiskevande. Det var kendetegnende for Hans Jørgen, at han nød at gå ved åen. Han havde altid tid til at snakke. Så matte havørrederne vente.

Hans Jørgen kunne også fange fisk - og fortælle om fangsten. Klik her  for at se et eksempel på LBAas blog

Æret være hans minde


Poul P. Gadegaard 1921-2017


Den 24. april 2017 døde Poul P. Gadegaard, 95 år gammel. Han blev medlem af LBAa i 1979 og var  bestyrelsesmedlem i første halvdel af 1990erne.

Gadegaard, som han altid kaldtes, var foreningsmand med hud og hår, og det nød LBAa godt af, da han med årene trappede ned på arbejde og andre foreningsaktiviteter. Han organiserede det praktiske arbejde ved åen i nogle år.

Binderup Å var hans paradis, hvor han var en flittig gæst, ofte sammen med sin elskede Tove, der strikkede eller syede, mens gemalen fiskede, fotograferede eller filmede.

Gadegaard var også mangeårigt medlem af Ørreden, hvor han blev udnævnt til æresmedlem og med fast hånd og godt humør var dirigent på utallige generalforsamlinger.

Æret være hans minde.