Vandpleje

Vandpleje og projekter ved Binderup Å

Ikke flere udsætninger i Binderup Å


Det er foreløbig slut med udsætninger, efter at DTU Aqua har præsenteret resultatet af bestandanalysen i 2012. Glædeligt, men dog med lidt malurt: bestanden af større bækørreder er gået tilbage.

Hent rapporten som pdf

Hent kortet, der hører til rapporten

Idéoplæg til nyt vandløb uden om Binderup Mølle


Aalborg Kommune har udsendt idéoplæg til en nedlæggelse af opstemningen ved Binderup Mølle. Et nyt vandløb skal gå øst om dambruget. Kommunen er også i gang med undersøgelser ved Klæstrup Mølles opstemning.

Læs oplægget om Binderup Mølle.

Genskabelse af Hjeds Sø og restaurering af øvre del af Binderup Å

Naturstyrelsen Himmerland har fremlagt et forslag til at genskabe den udtørrede Hjeds Sø. Ifølge forslaget skal Binderup Å løbe igennem søen, men styrelsen bil samtidig restaurere åen nedstrøms søen. Ifølge styrelsen vil det sikre, at vandkvaliteten i åen ikke forringes.

I 2015 er der lavet en VVM-redegørelse om af projektets virkninger på natur og vandmiljø. Projektet gennemføres tidlgst i 2016. LBAa er med i den følgegruppe, Naturstyrelsen har nedsat til at følge projektet.

Der holdes borgermøde om projektet den 9. december 2015 fra kl. 19.00 til 21.00 i Hjeds kultur og forsamlingshus

Se billedet herunder for detaljer om projektet.

Link til VVM-redegørelsen med bilag