Om LBAa

Om LBAa

- kontakt bestyrelsen

- ansøgning om medlemskab

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa (i daglig tale LBAa) er stiftet i 1931. I 2010 fusionerede LBAa med Lystfiskerforeningen af 1953, i 2012 med Lystfiskerforeningen Ørreden og i 2015 med Lystfiskerforeningen Titan.

Foreningen har i alt 165 medlemmer samt pt. to æresmedlemmer.


Vi råder over ca. 16 km. fiskevand ved Binderup Å fra Kalstrup til Pandum, omkring Pandumbro samt fra Gelstrup/Sandagergård til åens udløb i Limfjorden. 


Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og dens medlemmer er gennem foreningen automatisk medlem af DSF. Lige som andre foreninger ved åen er foreningen medlem af Samarbejdsforeningen af Lystfiskeriforeninger ved Binderup Å.


LBAa har fire hytter ved åen. To af dem, Åkrog og Skovhytten, står på matrikler, foreningen selv ejer. Foreningens medlemmer har fuld brugsret til hytterne, og ved medlemskab udleveres sammen med medlemskort også nøgler til hytterne.


Foreningen afholder generalforsamling den sidste fredag i november, hvor medlemmerne vælger formand, bestyrelse og revisor, vedtager kontingent og budget og hygger sig over en god middag.


Kontingent i 2022 er 1400 kr. Indskud for nye medlemmer er 1400 kr.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i LBAa består af syv medlemmer plus en suppleant. Bestyrelsen tegner foreningen.

Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling, og medlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for en periode af to år.


Kontakt foreningen:

Formand Uffe Westerberg. Tlf. 23 33 50 88. Myndighedskontakt, vandpleje, grødeskæring, hjemmeside og ansøgning om medlemskab. 

Send mail


Kasserer Poul Søndergaard. Tlf. 21 12 65 53.

Økonomi og medlemsdatabase.

Fiskeriopsyn, vandpleje, Grønt Råd: Peter Sørensen.

Tlf. 51 95 25 94

Vedr. ulovligt fiskeri ved åen, ulovlige ruser og garn i åen og fjorden

Send mail


Mark Højfeldt


Suppleant Morten Kamstrup Mikkelsen

Optagelse af nye medlemmer

Der optages nye medlemmer i februar/marts, såfremt der er ledige pladser. Ønsker du medlemskab kan du kontakte formand Uffe Westerberg på: uw@lbaa.dk

Ved optagelse betales følgende:

Indskud for nye medlemmer:      1.400,00 kr.

Kontingent 2022:                       1.400,00 kr.

Gæstekort:                                   200,00 kr. (to stk., som købes samlet ved optagelse)

I alt:                                         3.000,00 kr. 

Gæstekort må kun benyttes i følgeskab af et medlem.

Ansøgning om medlemskab

Brug venligst kontaktformularen herunder. Vi har brug for: navn, adresse, telefon og e-mail. Da vi ikke optager nye medlemmer alene på grundlag af, hvor længe de har stået på ventelisten, vil vi også gerne have, du skriver nogle linier om din alder, beskæftigelse og dit lystfiskeri.